Category Archive: Cruiser Micromouse

Feb 18

Cruiser Micromouse

I made this project a few years ago with some classmates in school.

The school bought the chassis and the pcbs of the cruiser micromouse. Our assignment was to write the code ourselves. The function of this robot is to run through a maze.

 

To test the cars we made a circuit. This is made so 1 side is a maze and the other side is a line for a line following robot.

 

Video of the cruiser in action:

 

Code (Bascom):

'*************************************************
'* Cruiser micromouse              *
'* Stijn Coenen, Rob Thomas, Stijn van Roy    *
'* 3ELO2                     *
'*************************************************
$regfile = "m8def.dat"
'Aangeven dat het intern kristal 
'op 8MHz is ingesteld
$crystal = 8000000
'**********************************
'In en uitgangen instellen
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
Config Portc.6 = Input
Config PORTB = Output
'**********************************
'In en uitgangen declareren
Led0 Alias Portd.0
Led1 Alias Portd.1
Led2 Alias Portd.2
Selectt Alias Portd.3
Modee Alias Portd.4
Sensor0 Alias Portd.5
Sensor1 Alias Portd.6
Sensor2 Alias Portd.7
Resett Alias Portc.6
Motor_en Alias PORTB.0
L_motor Alias PORTB.1
R_motor Alias PORTB.2
Led3 Alias PORTB.3
Led4 Alias PORTB.4
Led5 Alias PORTB.5
Buzzer Alias PORTB.6
'**********************************
'Byte's declareren
Dim Temp_register As Long
Dim Rechts_achter As Bit
Dim Rechts As Bit
Dim Rechts_voor As Bit
Dim Links_voor As Bit
Dim Links As Bit
Dim Links_achter As Bit
Dim I As Byte
Dim Led_bit As Bit
Dim Vanvoor As Bit
Dim Motorwaarde As Byte
Dim Muurbit As Bit
Dim Teller As Byte
'***********************************
'Analoge ingang instellen
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Start Adc
'***********************************
'Timer0 instellen (Voor de IR leds aan te sturen)
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 , Reference = External
'Prescaled kloksnelheid: 8000000 / 64 = 125 Khz
 'Waarde die in timer0 wordt gezet bij een   
 overflow
 Const Preload = 248
 '************************************
 'Interrupt's aanzetten
 Enable Interrupts
 Enable Timer0
 On Timer0 Interupt_label
 '************************************
 'Subroutines
  'Subroutines skippen bij opstarten programma
   GoTo Overint
   Interupt_label:
   'IR leds van de sensoren aansturen
   If Led_bit = 0 Then
     Sensor0 = 1
     Sensor1 = 1
     Sensor2 = 1
     Led_bit = 1
   Else
     Sensor0 = 0
     Sensor1 = 0
     Sensor2 = 0
     Led_bit = 0
   End If
   'De preload waarde terug in Timer0 zetten
   Timer0 = Preload
   'Motor PWM
   Incr Motorwaarde
   If Motorwaarde < 32 Then
     Motor_en = 1
   Else
     Motor_en = 0
     If Motorwaarde = 64 Then
      Motorwaarde = 0
     End If
   End If
  Return
  '*******************************************
  Buzzer_aanst:
   For I = 0 To 100
     Buzzer = 1
     Waitus 100
     Buzzer = 0
     Waitms 1
   Next
  Return
  '**********************************************
  'Analoge ingangen inlezen en omzetten naar bits
  Analoog_in:
   Start Adc
   Temp_register = Getadc(5)
   If Temp_register > 40 Then
     Rechts_achter = 1
     Led5 = 0
   Else
     Rechts_achter = 0
     Led5 = 1
   End If
   Temp_register = Getadc(4)
     If Temp_register > 60 Then
     Rechts = 1
     Led4 = 
   Else
     Rechts = 0
     Led4 = 1
   End If
   Temp_register = Getadc(3)
   If Temp_register > 60 Then
     Rechts_voor = 1
     Led3 = 0
   Else
     Rechts_voor = 0
     Led3 = 1
   End If
   Temp_register = Getadc(2)
   If Temp_register > 60 Then
     Links_voor = 1
     Led2 = 0
   Else
     Links_voor = 0
     Led2 = 1
   End If
   Temp_register = Getadc(1)
   If Temp_register > 40 Then
     Links = 1
     Led1 = 0
   Else
     Links = 0
     Led1 = 1
   End If
   Temp_register = Getadc(0)
   If Temp_register > 40 Then
     Links_achter = 1
     Led0 = 0
   Else
     Links_achter = 0
     Led0 = 1
   End If
  Return
'**************************************
Overint:
'Motors opzetten
L_motor = 1
R_motor = 1
Do
   GoSub Analoog_in
   If Links = 1 Then
     R_motor = 0
     L_motor = 1
     'Rechts draaien tot dat links niks 
 'meer gedetecteerd wordt
     Do
      GoSub Analoog_in
     Loop Until Links = 0
     L_motor = 1
     R_motor = 1
     Teller = 0
   ElseIf Rechts = 1 Then
     R_motor = 1
     L_motor = 0
     'Links draaien tot dat rechts niks 
 'meer gedetecteerd wordt
     Do
      GoSub Analoog_in
     Loop Until Rechts = 0
     L_motor = 1
     R_motor = 1
     Teller = 0
   ElseIf Links_voor = 1 Then
     R_motor = 0
     L_motor = 1
     Waitms 260
     'Links draaien tot dat vanvoor niks 
 'meer gedetecteerd wordt
     Do
      GoSub Analoog_in
     Loop Until Links_voor = 0
     L_motor = 1
     R_motor = 1
     Teller = 0
   End If
   'Als het programma 30 keer doorlopen is 
   'zonder dat er iets gedetecteerd is
   'dan kort naar links draaien
   Incr Teller
   If Teller = 30 Then
     Waitms 20
     R_motor = 1
     L_motor = 0
     Waitms 30
     L_motor = 1
     R_motor = 1
     Waitms 10
     Teller = 0
   End If
Loop
'******************************************
End

Files

Code: Download